Akcyza

  • Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach W artykule
    Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach W artykule
    Dodany: 2020-04-19 | Kategoria: Akcyza | Komentarze: 5

    Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach. W artykule kompleksowo wyjaśniono zadania ewidencji księgowej, inwentaryzowania i wykazywania w sprawozdawczości procent od: zaległości podatkowych, nieterminowo regulowanych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym także niepodatkowych należności budżetowych. Czytelnik pozna zasady naliczania, zaokrąglania, przedawnienia i windykacji odsetek także możliwości udzielania ulg w ich zapłacie.


Top