Zobacz kiedy skracamy czas pracy w koronawirus nowe

Zobacz kiedy skracamy czas pracy w koronawirus  nowe

Zobacz kiedy skracamy czas pracy w koronawirus - nowe rozporządzenie dotyczące dokumentacji pracowniczej, jakie obowiązuje od 01 stycznia 2019 r. wprowadza zmiany w obszarze sposobu prowadzenia i przechowywania dokumentacji między innymi z zakresu czasu pracy. Dokumentację taką trzeba kreować oddzielnie na rzecz każdego pracownika - w formie tradycyjnej lub elektronicznej. Do innowacyjnych wymogów powinno się uporządkować wygląd podstawowego dokumentu z tego obszaru, czyli ewidencję czasu pracy. Celem szkolenia jest zdobycie praktycznych umiejętności prawidłowego projektowania i rozliczania czasu pracy w przyjętym u pracodawcy okresie rozliczeniowym. Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności zgodnego z prawem rozliczania czasu pracy pracowników w trakcie podróży służbowych, szkoleń, dni wolnych od pracy także uwzględniając specyficzne warunki na rzecz danego przedsiębiorstwa. Korzyści dla uczestników artykułu o czasie pracy: prawidłowe planowanie i rozliczanie czasu pracy w przyjętym u pracodawcy okresie rozliczeniowym, nabycie umiejętności zgodnego z prawem rozliczania czasu pracy pracowników w trakcie podróży służbowych, szkoleń, umiejętność rozliczania i rekompensowania pracy w niedziele, święta, pracy wykonywanej w dniu wolnym od pracy wynikającej z rozkładu czasu pracy w statystycznie pięciodniowym tygodniu pracy, nabycie umiejętności rozliczania i rekompensowania czasu pracy pracowników zarządzających w imieniu ile czasu pracy może mieć kierowca pracodawcy zakładem pracy i kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych. Artykuł mówi to znaczy pracownicy działów kadr i płac, osoby kierujące pracownikami i ponoszące odpowiedzialność za wierność artykułów w obszarze czasu pracy.

Top