Doradca podatkowy

  • Egzamin na doradcę podatkowego Kazusy Jest to wolny zawód
    Egzamin na doradcę podatkowego Kazusy Jest to wolny zawód
    Dodany: 2020-01-18 | Kategoria: Doradca podatkowy | Komentarze: 1

    Egzamin na doradcę podatkowego Kazusy. Jest to wolny zawód, który może być wykonywany tylko przez: osoby fizyczne, które uzyskały wpis na listę doradców podatkowych prowadzoną przez Krajową Radę Doradców Podatkowych; osoby prawne wpisane do prowadzonego przez ministra należytego do spraw finansów publicznych rejestru osób prawnych uprawnionych do uzyskiwania doradztwa podatkowego. Do obowiązków doradcy podatkowego należy: udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na.


Top