Inne

 • Umowa co obejmuje umowa deweloperska
  Umowa co obejmuje umowa deweloperska
  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Umowa - co obejmuje umowa deweloperska do wszystkich osób prawnych i fizycznych, jakie rozważają sprzedaż nieruchomości, przecież też do inwestorów, dla których kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do podniesienia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też na rzecz pośredników w obrocie nieruchomościami, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę na temat kupna i sprzedaży nieruchomości zadłużonych, a zarówno na.


 • Nowe prawo roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej
  Nowe prawo roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej
  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Nowe prawo roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej wykonaniem obowiązku udzielenia informacji Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego własność intelektualna prawo oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne przemiany w zakresie prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących ochrony.


 • Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jak uniknąć rozbieżności
  Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jak uniknąć rozbieżności
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jak uniknąć rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzyko różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie legislacyjne w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego – dzieło lub usługa?ewidencjonowanie i dokumentowanie prac – znaczenie dowodowestruktura organizacyjna wdrożenia IT.


 • Jakie są zasady przechowywania
  Jakie są zasady przechowywania
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Jakie są zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej zgodnie z wykładnią Ministerstwa Cyfryzacji jest reprezentacja od strony praktycznej zagadnień powiązanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najnowsze stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki.


 • Pracownik w koronawirus Praca zdalna – elementarne
  Pracownik w koronawirus Praca zdalna – elementarne
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Pracownik w koronawirus Praca zdalna – elementarne informacje Zachodzące obecnie przemiany spowodowane pandemią koronawirusa także w rzeczywistości faktycznej jakim sposobem i prawnej czynią koniecznym bieżące reagowanie na pojawiające się problemy pracodawców. Stan prawny, który był niniejszy w marcu, w czerwcu jest wcześniej ongi zapomniany. Zmienia się nie tylko otoczenie prawne, ale dodatkowo potrzeby pracodawców związane ze stosowanymi.


 • wieloletnia prognoza finansowa
  wieloletnia prognoza finansowa
  Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  wieloletnia prognoza finansowa pdf. Oszustwa księgowe w praktyce gospodarczej – ustalenie i przeciwdziałanie. Nasz program na stronie www zawiera Podstawy ustawowe rachunkowości kreatywnej w Polsce. Co jest a co nie jest rachunkowością kreatywną? Czy zysk w firmie jest najważniejszy? Sprawozdanie jednostkowe a sprawozdanie skonsolidowane. Specyfika sprawozdań finansowych sporządzonych wg MSSF. Rachunkowość kreatywna na przykładach.


 • Podmioty zobowiązane do wnoszenia opłat Podstawą prawną uznawana
  Podmioty zobowiązane do wnoszenia opłat Podstawą prawną uznawana
  Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Podmioty zobowiązane do wnoszenia opłat. Podstawą prawną uznawana jest recepta prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca profil upoważnień oraz obowiązków podmiotów, do jakich jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej przez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje.


 • Zasady ewidencji rozliczeń międzyokresowych kosztów
  Zasady ewidencji rozliczeń międzyokresowych kosztów
  Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Zasady ewidencji rozliczeń międzyokresowych kosztów. Podstawą prawną uznawana jest przepis prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca aspekt upoważnień oraz obowiązków podmiotów, do jakich jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej poprzez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje kilka aktów, regulujących różne aspekty ewidencji księgowej jednostek oświatowych.


 • wieloletnia prognoza finansowa ustawa o finansach publicznych
  wieloletnia prognoza finansowa ustawa o finansach publicznych
  Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  wieloletnia prognoza finansowa ustawa o finansach publicznych to Prognozowanie kroczące ćwiczenia. Artykuł jest przeznaczony dla: członków zarządów spółek prawa handlowego dodatkowo spółek skarbu państwa, menedżerów każdego szczebla, dyrektorów finansowych, kierowników i specjalistów ds. controllingu, wszystkich osób zainteresowanych tematyką artykułu inyernetowego. W artykule omawiane będą metody skutecznego usprawnienia procesu budżetowania,.


 • wieloletnia prognoza finansowa prezentacja
  wieloletnia prognoza finansowa prezentacja
  Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  wieloletnia prognoza finansowa prezentacja to Zbilansowana Karta Wyników definicja. Artykuł jest przeznaczony dla: członków zarządów spółek prawa handlowego także spółek skarbu państwa, menedżerów każdego szczebla, dyrektorów finansowych, kierowników i specjalistów ds. controllingu, wszystkich osób zainteresowanych tematyką artykułu inyernetowego. W artykule omawiane.


Top