Nowe prawo roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej

Nowe prawo roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej

Nowe prawo roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej wykonaniem obowiązku udzielenia informacji Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego własność intelektualna definicja sprawy własności intelektualnej prawo oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne przemiany w zakresie prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nowelizacja ma szczególnie na celu utworzenie wyspecjalizowanych sądów zajmujących się ochroną własności intelektualnej. Dla prawników oraz na rzecz osób, jakie interesują się zagadnieniami związanymi z ochroną własności intelektualnej czyli stykają się z takimi problemami w pracy. Na prawo własność intelektualna zapraszamy dodatkowo kadrę menedżerską podmiotów, jakich produkty lub usługi oparte są na własności intelektualnej, a szczególnie kadrę kierowniczą z branży innowacyjnych technologii, IT czy innowacyjnych produktów. Warto wiedzieć, jakże będzie wyglądało ewentualne proces w przedmiocie ochrony posiadanej własności intelektualnej zarówno, pod powództwo o ustalenie, że podjęte lub zamierzone przez powoda czynności nie stanowią naruszenia patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji warunkiem taki podmiot będzie inicjował postępowanie, w jaki sposób i w sytuacji kiedy to on zostanie pozwany. Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się czym jest sprawa z aspektu własności intelektualnej, który sąd co jest przedmiotem prawa własności intelektualnej jest właściwy do jej rozpatrzenia, jaka jest procedura KPC towarzysząca sprawom z aspektu własności zabezpieczenie środka dowodowego intelektualnej.

Top