Akta osobowe tryb i zasady wydawania dokumentacji

Akta osobowe tryb i zasady wydawania dokumentacji

Akta osobowe tryb i zasady wydawania dokumentacji pracowniczej pracownikowi byłemu pracownikowi lub dla kogo akta osobowe członkom jego rodziny i Celem wpisu na blogu jest reprezentacja od strony praktycznej zagadnień związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najświeższe stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dodatkowo orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące problematyki prowadzenia dokumentacji kadrowej. Szkolenie odpowie m.in. na pytania lub można żądać od kandydata na pracownika zaświadczenia o niekaralności i jakim sposobem długo takie zaświadczenie jest aktualne, czy umowa o pracę zawarta w formie ustnej jest ważna dodatkowo w jaki sposób prawidłowo wykluczyć z akt pracowniczych transkrypcja zawiadomienia o ukaraniu pracownika karą porządkową. W trakcie wpisu na blogu uczestnicy skompletują teczkę akt osobowych. Zobacz Zasady prowadzenia akt osobowych pracowników i archiwizacji dokumentacji pracowniczej. Nowe normy prowadzenia i archiwizowania dokumentacji pracowniczej na podstawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją. Dokumenty pochodzące od kandydatów na komu można udostępnić akta osobowe pracowników. Dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia. Dokumenty dotyczące ustania stosunku pracy. Dokumentacja związana z odpowiedzialnością jak przechowywać akta osobowe porządkową pracownika. Pozostała specyfikacja pracownicza w sprawach związanych ze stosunkiem pracy.

Top