Kategorie: 235

 • Istota i pragnienie coachingowego stylu zarządzania
  Istota i pragnienie coachingowego stylu zarządzania
  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Coaching | Komentarze: 0

  Istota i pragnienie coachingowego stylu zarządzania. Jaką rolę ma do spełnienia w dobie globalnego przyspieszenia i rzeczywistości określanej mianem „VUCA”? Menedżer nie musi być coachem. Różnice w stosunku do profesjonalnego coachingu Zastosowania coachingu w pracy menedżera – formowanie kultury dialogu i otwartości, kultury feedbacku i rozwoju, motywowanie, wspieranie, rozwój, delegowanie, monitorowanie.


 • Zmiany w podatkach PIT także CIT wprowadzające zmiany
  Zmiany w podatkach PIT także CIT wprowadzające zmiany
  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Instrukcje podatkowe | Komentarze: 0

  Zmiany w podatkach PIT także CIT wprowadzające zmiany do klauzul przeciwko unikaniu opodatkowania oznacza to zmiany w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz magazynów call-off stock. Zmiany w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy. Ustawa z 16.10.2019 r. ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r. poz. 2088), która weszła w życie 30.11.2019 r. wdraża w pełni do polskiego porządku prawnego przepisy IV dyrektywy AML. Początkowo.


 • Upadłość i kiedy wejdzie nowe prawo upadłościowe umożliwi
  Upadłość i kiedy wejdzie nowe prawo upadłościowe umożliwi
  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Upadłość i kiedy wejdzie nowe prawo upadłościowe umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w zanim w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy w jaki sposób wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. także nowy kształt upadłości konsumenckiej.


 • Umowa co obejmuje umowa deweloperska
  Umowa co obejmuje umowa deweloperska
  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Umowa - co obejmuje umowa deweloperska do wszystkich osób prawnych i fizycznych, jakie rozważają sprzedaż nieruchomości, przecież też do inwestorów, dla których kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do podniesienia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też na rzecz pośredników w obrocie nieruchomościami, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę na temat kupna i sprzedaży nieruchomości zadłużonych, a zarówno na.


 • Nowe prawo roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej
  Nowe prawo roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej
  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Nowe prawo roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej wykonaniem obowiązku udzielenia informacji Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego własność intelektualna prawo oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne przemiany w zakresie prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących ochrony.


 • Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jak uniknąć rozbieżności
  Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jak uniknąć rozbieżności
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jak uniknąć rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzyko różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie legislacyjne w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego – dzieło lub usługa?ewidencjonowanie i dokumentowanie prac – znaczenie dowodowestruktura organizacyjna wdrożenia IT.


 • Nowe prawo budowlane Najważniejsze przemiany z
  Nowe prawo budowlane Najważniejsze przemiany z
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Nowe prawo budowlane - Najważniejsze przemiany z Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przedmiotowe omówienie tematu w sposób klarowny i dokumentny wyjaśni podstawy również cele wprowadzonych zmian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne dodatkowo ich działanie na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe przemiany wchodzą w życie 1 sierpnia 2020r. Ustawodawca zdecydował się na zmianę przedmiotowej ustawy głównie mając na uwadze.


 • Jakie są zasady przechowywania
  Jakie są zasady przechowywania
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Jakie są zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej zgodnie z wykładnią Ministerstwa Cyfryzacji jest reprezentacja od strony praktycznej zagadnień powiązanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najnowsze stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki.


 • Omówienie możliwości wcześniejszego wypowiedzenia
  Omówienie możliwości wcześniejszego wypowiedzenia
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Omówienie możliwości wcześniejszego wypowiedzenia zawartej umowy najmu na gruncie prawa cywilnego również zapisów umownych skierowane jest do wszystkich zainteresowanych tematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób zawodowo zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, właścicieli lokali mieszkalnych.


 • Nowelizacja KSH Rejestr akcji – różnice
  Nowelizacja KSH Rejestr akcji – różnice
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Nowelizacja KSH Rejestr akcji – różnice pomiędzy niepubliczną spółką akcyjną a prostą spółką akcyjną ustawa przewiduje kary za niedochowanie obowiązków: za brak wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji, a podobnie za nieistnienie prowadzenia rejestru akcjonariuszy innymi słowy nierejestrowania akcji w KDPW członkom zarządu grozi kara grzywny do 20 tys.


Top