Krajowe Standardy Rachunkowości

  • Art wyjaśni krajowego standardu rachunkowości nr 4 utrata
    Art wyjaśni krajowego standardu rachunkowości nr 4 utrata
    Dodany: 2020-05-27 | Kategoria: Krajowe Standardy Rachunkowości | Komentarze: 0

    Art wyjaśni krajowego standardu rachunkowości nr 4 utrata wartości aktywów - artykuł o cash flow jest przekazanie praktycznej informacji dotyczącej sporządzania, wzajemnych relacji pomiędzy rachunkiem Cash Flow a bilansem i rachunkiem zysków i strat oraz zdobycie umiejętności analizy rachunku przepływów pieniężnych (Cash Flow). Cel artykułu o cash flow: zapoznanie uczestników artykułu o cash.


Top