Księgowość egzekucji

  • Samodzielny księgowy  Ewidencja zdarzeń gospodarczych
    Samodzielny księgowy Ewidencja zdarzeń gospodarczych
    Dodany: 2020-05-29 | Kategoria: Księgowość egzekucji | Komentarze: 0

    Samodzielny księgowy - Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu rezerw i rozliczeń międzyokresowych jest wszechstronne przygotowanie słuchacza do realizowania zawodu księgowego (kod zawodu 241103), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności.


Top