Samodzielny księgowy Pasywa

Samodzielny księgowy  Pasywa

Samodzielny księgowy - Pasywa – przykłady praktyczne jest kompleksowe przygotowanie słuchacza do realizowania zawodu księgowego (kod zawodu 241103), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy również obszaru jej stosowania (Dz. U. z 2014r., poz. 1145). Uczestnicy poznają wszelkie niezbędne aspekty rachunkowości i sprawozdawczości mikro i małych jednostek, uczą się podstawowych zadań zgrupowanych z opodatkowaniem, aktywnością gospodarczą, kadrami i rozliczeniem pracowników. Kurs może być pomocny zarówno dla kierowników jednostki firm prowadzących pełną rachunkowość. To drugi faza zawodu księgowego, który otwiera drogę do zdobycia tytułu głównego księgowego oraz dyplomowanego księgowego. W ramach księgowości, pod okiem doświadczonego wykładowcy - praktyka: zdobędziesz kompetencje w obrębie zawodu księgowy (kod zawodu 241103), zdobędziesz umiejętności niezbędne do pracy na stanowisku samodzielnego księgowego, poznasz zagadnienia z obszaru działalności Odpowiedzialność za księgi rachunkowe gospodarczej, poznasz zadania z obszaru ewidencji podatkowych, poznasz zagadnienia z aspektu podatku dochodowego, poznasz zadania z zakresu prawa pracy, poznasz zagadnienia z zakresu podatku VAT, poznasz teoretyczne i praktyczne zadania w obszarze majątku trwałego, poznasz teoretyczne i pożyteczne zadania w zakresie majątku obrotowego, poznasz teoretyczne i użyteczne zagadnienia w zakresie pasywów jednostki, poznasz teoretyczne i praktyczne zadania w zakresie przychodów i kosztów, poznasz teoretyczne i praktyczne zagadnienia w obszarze organizacji rachunkowości, poznasz teoretyczne i rzeczowe zagadnienia w obszarze sprawozdawczości jednostek, przećwiczysz różne operacje gospodarcze w praktyce, nauczysz się rachunkowości komputerowej na przykładzie programu Symfonia FK. Adresaci wpisu: osoby, które w ostatnim czasie rozpoczęły pracę w działach księgowości,posiadają podstawową wiedzę także doświadczenie, osoby, jakie zamierzają poznasz zagadnienia z zakresu prawa pracy podjąć pracę na stanowisku samodzielnego księgowego, osoby, jakie niedawno podjęły pracę na stanowisku samodzielnego księgowego, osoby, które zamierzają zdobyć kompetencje w ramach kodu zawodowego (241103), osoby, które chcą stworzyć się do kursu Głównego księgowego, właściciele firm, które prowadzą pełną rachunkowość, kierownicy jednostek na kompletnej rachunkowości.

Top