Nomenklatura scalona

  • Koszty 2019 Unimex Rozliczanie kosztów
    Koszty 2019 Unimex Rozliczanie kosztów
    Dodany: 2020-01-03 | Kategoria: Nomenklatura scalona | Komentarze: 1

    Koszty 2019 Unimex. Rozliczanie kosztów robocizny. Celem artykułu jest wyobrażenie systemu rachunku kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, organizacji ewidencji przychodów i kosztów w systemie finansowo-księgowym na potrzeby jego zarządzania. Celem jest podobnie wyobrażenie rachunku wyników na odbiorcy (miejscowości) usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę dodatkowo odprowadzania i oczyszczania ścieków. Zostaną.


Top