Podatek PIT

  • Regulamin pracy w instytucjach kultury Pracownicy
    Regulamin pracy w instytucjach kultury Pracownicy
    Dodany: 2020-01-16 | Kategoria: Podatek PIT | Komentarze: 2

    Regulamin pracy w instytucjach kultury. Pracownicy służb finansowo-księgowych instytucji kultury na co dzień muszą ewidencjonować operacje gospodarcze. Pomocne w tym mogą być zarysy księgowe opisane w artykule o dokumentacji wewnętrznej instytucji kultury: Księgowania w instytucjach kultury. Poruszana w opracowaniu tematyka zawiera zadania ewidencji księgowej w instytucjach kultury w układzie poszczególnych.


Top