Podatek rolny

  • objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej
    objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej
    Dodany: 2020-02-08 | Kategoria: Podatek rolny | Komentarze: 2

    objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej gminy. Oszustwa księgowe w praktyce gospodarczej – rozpoznanie i przeciwdziałanie. Nasz program na stronie www mieści Podstawy prawne rachunkowości kreatywnej w Polsce. Co jest a co nie jest rachunkowością kreatywną? Czy zysk w firmie jest najważniejszy? Sprawozdanie jednostkowe a sprawozdanie skonsolidowane. Specyfika sprawozdań finansowych sporządzonych wg MSSF. Rachunkowość.


Top