Prawo

 • Upadłość i kiedy wejdzie nowe prawo upadłościowe umożliwi
  Upadłość i kiedy wejdzie nowe prawo upadłościowe umożliwi
  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Upadłość i kiedy wejdzie nowe prawo upadłościowe umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w zanim w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy w jaki sposób wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. także nowy kształt upadłości konsumenckiej.


 • Nowe prawo budowlane Najważniejsze przemiany z
  Nowe prawo budowlane Najważniejsze przemiany z
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Nowe prawo budowlane - Najważniejsze przemiany z Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przedmiotowe omówienie tematu w sposób klarowny i dokumentny wyjaśni podstawy również cele wprowadzonych zmian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne dodatkowo ich działanie na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe przemiany wchodzą w życie 1 sierpnia 2020r. Ustawodawca zdecydował się na zmianę przedmiotowej ustawy głównie mając na uwadze.


 • Omówienie możliwości wcześniejszego wypowiedzenia
  Omówienie możliwości wcześniejszego wypowiedzenia
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Omówienie możliwości wcześniejszego wypowiedzenia zawartej umowy najmu na gruncie prawa cywilnego również zapisów umownych skierowane jest do wszystkich zainteresowanych tematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób zawodowo zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, właścicieli lokali mieszkalnych.


 • Nowelizacja KSH Rejestr akcji – różnice
  Nowelizacja KSH Rejestr akcji – różnice
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Nowelizacja KSH Rejestr akcji – różnice pomiędzy niepubliczną spółką akcyjną a prostą spółką akcyjną ustawa przewiduje kary za niedochowanie obowiązków: za brak wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji, a podobnie za nieistnienie prowadzenia rejestru akcjonariuszy innymi słowy nierejestrowania akcji w KDPW członkom zarządu grozi kara grzywny do 20 tys.


 • Prawo restrukturyzacyjne postępowanie konsumenckie prowadzone
  Prawo restrukturyzacyjne postępowanie konsumenckie prowadzone
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Prawo restrukturyzacyjne - postępowanie konsumenckie prowadzone według artykułów właściwych na rzecz przedsiębiorców; sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne układy wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz stosunki wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka). 24 marca 2020.


 • Umowy o zamówienie publiczne i nowe Prawo zamówień
  Umowy o zamówienie publiczne i nowe Prawo zamówień
  Dodany: 2020-05-26 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Umowy o zamówienie publiczne i nowe Prawo zamówień publicznych - zasadnicze zmiany w obszarze czynności poprzedzających wszczęcie postępowania, oceny podmiotowej wykonawców, składania ofert, umów oraz trybów. 14 października 2019 r. Prezydent RP podpisał nowe Prawo zamówień publicznych. Najważniejsze zmiany dotyczą: wprowadzenia obowiązku dokonania analizy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, wprowadzenia obowiązku aktualizacji.


 • Prawo rodzinne i opiekuńcze i pokrewieństwo i powinowactwo
  Prawo rodzinne i opiekuńcze i pokrewieństwo i powinowactwo
  Dodany: 2020-05-22 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Prawo rodzinne i opiekuńcze i pokrewieństwo i powinowactwo (pochodzenie dziecka, stosunki między rodzicami a dziećmi, przysposobienie) do art. 617–127 KRO również połączonych z nimi regulacji KPC to głęboki sposób omawiająca problematykę pokrewieństwa i powinowactwa uregulowaną w tytule II Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Prawo rodzinne i opiekuńcze stanowi niesłychanie specyficzny dział prawa cywilnego. Jest to zespół norm prawnych.


 • art 26 ust 1 ustawy o ochronie osób
  art 26 ust 1 ustawy o ochronie osób
  Dodany: 2020-03-31 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 1

  art 26 ust 1 ustawy o ochronie osób i mienia i Proces karny ustawa. Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w kwestiach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny nacisk położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów co dotyczy jego treści. Dotyczy to głównie zakresu zaskarżenia również zarzutów i wniosków odwoławczych. Obszernie i szczegółowo.


 • Gospodarka odpadami BDO 2020 Ewidencja uproszczona
  Gospodarka odpadami BDO 2020 Ewidencja uproszczona
  Dodany: 2020-02-28 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 1

  Gospodarka odpadami BDO 2020 Ewidencja uproszczona i zwolnienia z ewidencji Nowelizacja Ustawy o odpadach wprowadziła obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej - w module ewidencyjnym Bazy Danych o Odpadach Obsługa systemu przygotowywanego przez Instytutu Ochrony Środowiska budzi wiele niepewność i kontrowersji. Co więcej, od 1 stycznia nie tylko indeks odpadów ma być prowadzona drogą elektroniczną,.


 • Gmina i stwierdzenie nieważności uchwały
  Gmina i stwierdzenie nieważności uchwały
  Dodany: 2020-02-28 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 1

  Gmina i stwierdzenie nieważności uchwały rady gminy skutek informacji w obszarze organizacji i zarządzania sesjami rady miasta a również poszczególnych funkcji i upełnomocnień w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, będącego wynikiem prawidłowej współpracy pomiędzy organem stanowiącym i wykonawczym. Wypracowanie jak zaskarżyć uchwałę rady gminy do wojewody prawidłowych zasad działania i współpracy organów JST, co skutkować winno ich prawidłowym.


Top