Rachunkowość i Sprawozdawczość

  • sprawozdawczość finansowa gminy i przekazanie
    sprawozdawczość finansowa gminy i przekazanie
    Dodany: 2020-04-17 | Kategoria: Rachunkowość i Sprawozdawczość | Komentarze: 2

    sprawozdawczość finansowa gminy i przekazanie gruntownej wiedzy dotyczącej zasad zamknięcia roku obrachunkowego w tym przeprowadzenia inwentaryzacji, wyceny aktywów i pasywów, tworzenie rezerw kalkulacji podatku dochodowego bieżącego i odroczonego z uwzględnieniem przemian wiążących od 2019 r. Przedstawione zostaną reguły sporządzania sprawozdań.


Top