Rodo w podatkach

  • Warunki przetwarzania danych osobowych w RODO a obserwacja wizyjny
    Warunki przetwarzania danych osobowych w RODO a obserwacja wizyjny
    Dodany: 2020-03-03 | Kategoria: Rodo w podatkach | Komentarze: 2

    Warunki przetwarzania danych osobowych w RODO a obserwacja wizyjny to pierwszy akt prawny, który w sposób niewyniosły wiąże zagadnienie monitoringu wizyjnego z regulacjami o ochronie danych osobowych. Do tej pory mamy do czynienia z sytuacją, w której nie obowiązują żadne kompleksowe regulacje dotyczące monitoringu wizyjnego. Moment rozpoczęcia stosowania.


Top