Sektor publiczny

  • Ewidencja zapomogi udzielonej z ZFŚS
    Ewidencja zapomogi udzielonej z ZFŚS
    Dodany: 2020-05-01 | Kategoria: Sektor publiczny | Komentarze: 3

    Ewidencja zapomogi udzielonej z ZFŚS. Specyfika rachunkowości budżetowej (a więc również rachunkowości jednostek pomocy społecznej) wynika z podporządkowania jej odzwierciedleniu zdarzeń koncentrujących się wokół wykonania budżetu jednostki macierzystej Rachunkowość ta musi być dostosowana do wymogów RachU (oraz międzynarodowych.


Top