Umowy leasingu Polsce

img

Transakcje wewnątrzwspólnotowe Eksport Import Karuzele VAT. Transakcje wewnątrzwspólnotowe Eksport Import Karuzele VAT. TRANSAKCJE MIĘDZYNARODOWE - OPODATKOWANIE Zasady opodatkowania międzykrajowych dostaw łańcuchowych oraz usług świadczonych na skalę międzynarodową. Wykaz aktów prawnych II. WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW (WDT) Zakres wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) Warunki uznania wywozu towarów za WDT Przesunięcie magazynowe towarów podatnika niebędący WDT Obowiązek podatkowy z tytułu WDT Zaliczka z tytułu WDT Faktura dokumentująca WDT Magazyn konsygnacyjny a skład call-off stock - Przemieszczenie towaru do magazynu konsygnacyjnego w innym kraju Rejestracja na rzecz potrzeb WDT Warunki stosowania stawki % przy WDT Status dostawcy i nabywcy Dowody wywozu z Polski i dostarczenia nabywcy towarów Dokumenty pomocnicze w dowodzeniu wywozu towarów Konsekwencje braku dowodów dokonania dostawy w zakresie WDT Zwrot towarów wywiezionych w ramach WDT Darowizna na rzecz kontrahenta unijnego Oszustwo nabywcy co się tyczy wywozu towarów w zakresie WDT Dokumentacja: Deklarowanie i rozliczanie podatku, deklaracje VAT-, Informacja podsumowująca, Intrastat III: WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE TOWARÓW (zmiany /) Przypadki kiedy WNT nie występuje Nabycie towarów z instalacją lub montażem a WNT Konsekwencje braku rejestracji nabywcy jako podatnika VAT-UE Obowiązek podatkowy z tytułu WNT Zaliczka z tytułu WNT WNT w przypadku zyskania wyrobów akcyzowych Podstawa opodatkowania WNT od Podatek naliczony z tytułu WNT od Odliczenie podatku z tytułu WNT od – storno w przypadku opóźnionego otrzymania faktury Obowiązki dokumentacyjne złączone z WNT Deklarowanie i rozliczanie podatku, deklaracje Vat Informacja podsumowująca, Intrastat przykłady

  • 3 plan kont organizacji pozarządowej; 3 plan kont organizacji pozarządowej;
  • Aktualność i ważność dokumentów składanych Aktualność i ważność dokumentów składanych
  • vat a Projekty unijne 2020 i i Role vat a Projekty unijne 2020 i i Role
  • wieloletnia prognoza finansowa prezentacja wieloletnia prognoza finansowa prezentacja
  • Zobacz kiedy skracamy czas pracy w koronawirus  nowe Zobacz kiedy skracamy czas pracy w koronawirus nowe
Top