Upadłość konsumencka

  • Upadłość konsumencka w 2020
    Upadłość konsumencka w 2020
    Dodany: 2020-02-18 | Kategoria: Upadłość konsumencka | Komentarze: 0

    Upadłość konsumencka w 2020 roku a małżonka i nowelizacja kodeksu cywilnego skraca podstawowy termin przedawnienia długów z do lat. Ponadto skraj terminu przedawnienia będzie przypadał na ostatni dzień roku kalendarzowego (chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata). Nowe przepisy przewidują też, że w kwestiach przeciwko konsumentom sąd będzie z urzędu badał, to znaczy doszło do przedawnienia czy nie. Skuteczne dochodzenie opłaty także postępowanie upadłościowe.


Top